1 Chuyên gia trên 4 khoa

Bác sĩ N

Khoa ngoại
Cố vấn chuyên môn, bác sĩ khoa khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa Phương Đông PGS. TS N là  bác...