2 Chuyên gia trên 4 khoa

Chuyên gia: Vũ Quý Hợp Chuyên khoa: Đề tài nghiên cứu khoa học: Hoạt động chuyên ngành / Kinh nghiệm...

Bác sĩ N

Khoa ngoại
Cố vấn chuyên môn, bác sĩ khoa khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa Phương Đông PGS. TS N là  bác...