3 Chuyên gia trên 4 khoa

Bs.CKI Nguyễn Phan Tự Lập là bác sĩ cao cấp
Chuyên gia: Vũ Quý Hợp Chuyên khoa: Đề tài nghiên cứu khoa học: Hoạt động chuyên ngành / Kinh nghiệm...
Cố vấn chuyên môn, bác sĩ khoa khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa Phương Đông Thạc sỹ BSCKII Lưu...