Thông tin tuyển dụng Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Nữ hộ sinh tại Đại học điều dưỡng Nam Định

Phòng nhân sự Bệnh viện Đa khoa Phương Đông trân trọng thông báo tuyển dụng điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh tại Đại học điều dưỡng Nam Định đi đào tạo tại các bệnh viện đầu ngành:

Xem chi tiết tại link dưới đây:

Thông tin tuyển dụng Điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh tại ĐH Điều Dưỡng Nam Định