Giá trị cốt lõi của bệnh viện Đa khoa Phương Đông

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

+ Đội ngũ nhân sự là cốt lõi

+ Sức khỏe khách hàng là trọng tâm

+ Uy tín tạo thương hiệu

+ Chất lượng tạo giá trị khác biệt

+ Bệnh viện là nhà, nhân viên là chủ, bệnh nhân là người thân

+ Luôn luôn lắng nghe – Sẵn sàng chia sẻ