Điền đẩy đủ thông tin dưới đây

  • Bệnh viện đa khoa Phương Đông

  • Tầng 1 tòa nhà Intracom Phúc Diễn Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại : 1900 1242
  • Email : Supportphuongdong@gmail.com